MISSZIÓNK

A Magyar Véradók Szövetsége azzal a céllal alakult meg 2021-ben, hogy a véradás ügye mellett elkötelezett emberek számára közösséget, a társadalmi szervezetek, vállalatok és kormányzati intézmények számára pedig szakmai fórumot biztosítson. Meggyőződésünk, hogy a véradás ügye, annak népszerűsítése és támogatása lehetőséget teremt a legkülönbözőbb világnézetű emberek és szervezetek számára az együttműködésre. Ennek az együttműködésnek pedig a véradók és a véradások számának növelése révén az elsődleges célja maga az életmentés.

VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐk

pribil sándor

Elnök

A rendszeres véradók gyakran emlegetik, hogy nincs annál felemelőbb érzés, mint amikor értesítést kapnak arról, hogy a vérüket felhasználták. Mégis azt tapasztalom, hogy a legtöbben még sosem gondolkodtak el azon, hogy pontosan mit is jelent a véradás. Sokáig magam is ilyen véradó voltam, azonban a Vérlovagok, Magyarország egyetlen önkéntes sürgősségi vérszállító közössége alapítójaként ma már tisztában vagyok vele, hogy aki vért ad, valójában életet ad. Ez pedig egy olyan nemes cél, amihez véleményem szerint mindenki jó szívvel csatlakozhat és sokakra valóban szükség is van a mindennapokban.

samók dávid

Főtitkár

Miért érdemes véradónak lenni és rendszeresen vért adni? A véradás ügye mellett elkötelezett szervezetek, így a Véradó Szövetség számára is ennek a kérdésnek a lehető legjobb módon történő megválaszolása jelenti a mindennapokban a legnagyobb kihívást. Ez ugyanis nem csupán egy kérdés, hanem a közöny magasodó fala sok százezer ember számára hazánkban is, amely valójában az élet lehetőségét választja el a szükséget szenvedő társainktól. Ennek a falnak a leomlása pedig mindannyiunk közös érdeke, amiért azzal tehetünk a legtöbbet, ha a saját válaszainkat megtalálva mielőbb elmondhatjuk magunkról: immár én is rendszeres véradó vagyok!

történetünk

2020-ban az Egyesült Királyság, Írország és Ausztrália után a kontinentális Európában elsőként Magyarországon jött létre az önkéntes motoros sürgősségi vérszállítás rendszere, illetve az ennek hátterét adó önkéntes közösség, a Vérlovagok azzal a céllal, hogy az életet jelentő vér az év minden napján biztonságosan, a lehető leghamarabb juthasson el a rendeltetési helyére. Az önkéntes szolgálatvállalás a nemzeti vérgazdálkodás rendszerén belül ugyanakkor felszínre hozta azon problémákat és hiányosságokat, amelyek túlmutattak a szállítási feladatokon és végül arra indították az érintett szervezeteket és közösségeket, hogy éltre hívják a Magyar Véradók Szövetségét.